November 30, 2015

Ајнулах

Една од најдобрите работи кога го употребувате маслото од кајсија е тоа што никогаш нема да ви треба лекар! Јас имам 82 години и никогаш не сум бил на лекар, а маслото го користам целиот свој живот. Има и други моќни плодови кои даваат сила, но ниеден не е како ова масло. Сите што го пробале – знаат.

Тој дар ви ги испраќаме во Македонија, со многу љубов и молитва за здравје! Ние Хунзите ретко се разболуваме, бидејќи го користиме секојдневно. Сметаме дека е ДАР од природата, а ние го правиме на истиот начин со векови …